Rex Stout

Rex Stout Třikrát vražda 1 Když zazvonil domovní zvonek, stál jsem právě v kanceláři s rukama v kapsách a zíral na vázanku, která ležela na psacím stole Nera Wolfa. Bude nejlíp, když hned z kraje vysvětlím, jak to s ní bylo, protože by to byl jiný příběh a možná vůbec žádný, kdyby tam byla bývala… Continue reading Rex Stout